news Published on December 13, 2018

Ho Chi Minh City & Bangkok

Eind november vloog Jeroen Haver naar Thailand en Vietnam. Zijn eerste stop: Bangkok. Hij woonde er een bijeenkomst bij van de regionale business councils, verenigd in de ASEAN Dutch Chamber Network. Doel daarvan was om met elkaar ervaringen uit te wisselen, best practices en invulling te geven aan onderlinge samenwerking.

Bangkok – ASEAN Dutch Chamber Network

‘Dit was een uitgekiende gelegenheid om NLinBusiness te introduceren en persoonlijk kennis te maken met vertegenwoordigers van de zes handelskamers in deze regio: ADB-Dutchcham (Singapore), Dutch Business Association Vietnam (DBAV, Ho Chi Minh), Dutch Business Network Indonesia (Jakarta), Dutch Chamber of Commerce in the Philippines (DCCP, Manila), Malaysian Dutch Business Council (MDBC, Kuala Lumpur) en de Netherlands-Thai Chamber of Commerce (NTCC, Bangkok).

We hebben gesproken over hoe NLinBusiness de ASEAN Dutch Chamber Network in het komend jaar kan bijstaan en wat de agenda is voor de DBAV (pilot stad) en de MDBC (een best practice). Een van de uitkomsten is dat we met bovenstaande twee kamers, plus de NTCC, beginnen met een nauwere digitale samenwerking en gaan kijken hoe we dit uiteindelijk verder kunnen uitbouwen. Doel is om Nederlandse ondernemers beter te verbinden met die in het buitenland en andersom. Ook schoof Nuffic NESO tijdens het overleg aan en spraken we over betere benutting van alumni die in Nederland gestudeerd hebben en concrete events die deze alumni alsook studenten in Nederland beter aan de ASEAN-kamers en hun leden kunnen koppelen.

Duurzaamheid

Gastheer Hans van den Born, de NTCC’s executive director, had alle deelnemers uitgenodigd om de avond ervoor het jaarlijkse Sustainable Awards Gala bij te wonen. Deze grote happening is zeer belangrijk in de kalender van de NTCC en haar netwerk en een ideale gelegenheid om duurzaamheid en diversiteit van belangrijke netwerkpartners in de schijnwerpers te zetten. Het was een goed voorbeeld van hoe de kamers ook ervaringen uitwisselen op het terrein van dit soort grote events, alsook onderling ondernemers en netwerken aan elkaar verbinden.

Vietnam

Ho Chi Minh City is de grootste stad in Vietnam en de economische hub voor de regio. Vietnam is al jaren de grootste groeier in Zuidoost-Azië en dus is Ho Chi Minh een logische pilot city voor NLinBusiness. Om die reden stemmen we met Buitenlandse Zaken, RVO en het lokale postennetwerk (ambassade/consulaat) af hoe we de bestaande en nieuwe ondernemers ter plekke zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen.

In Hanoi, de hoofdstad van Vietnam, sprak ik met het economisch team op de ambassade, waar ook specialisten op het gebied van landbouw en water deel van uitmaken, over het werkplan en de events voor het komend jaar. In Ho Chi Minh had ik een vergelijkbaar overleg met consulaat-generaal Carel Richter en zijn team.

Opvang

Voor de Cities of opportunity is het belangrijk dat er lokaal een goed netwerk is om nieuwkomers op de markt goed op te vangen, hen van relevante informatie over zakendoen in Vietnam te voorzien en ze te verbinden aan de specialisten die het best bij hen passen. Om een breder en professioneel dienstenpakket aan te kunnen bieden aan zowel bestaande leden als nieuwkomers moet de DBAV groeien in ledenaantal en ambitie. Veel gesprekken en bijeenkomsten met boardleden en betrokkenen gingen daarover.

Het jaarlijkse Dutch Open Golf-toernooi bood de uitstekende gelegenheid om een groot aantal Nederlandse ondernemers ter plekke te ontmoeten.

Ervaringen uitwisselen

In het kader van gluren-bij-de-buren was ik ook aanwezig op een drukbezochte netwerkborrel van vier Engelstalige handelskamers in Ho Chi Minh. Opvallend genoeg is Nederland ook daar goed vertegenwoordigd en niet alleen door dat bekende groene biermerk. Ervaringen uitwisselen tussen ondernemers onderling is een zeer relevante factor voor succes, hoor je ondernemers om je heen zeggen.

Daarnaast heb ik diverse lokale dienstverleners bezocht die mogelijk Nederlandse ondernemers van dienst kunnen zijn. Zo sprak ik een belasting- en juridisch specialist die voornamelijk buitenlandse investeerders begeleidt.

Steeds meer ondernemers en particulieren investeren in Vietnam, maar om een bedrijf op te zetten dien je een duidelijk doel te hebben. Dit kan een project zijn als waterzuivering of meubels maken ten behoeve van de export.

Diverse Nederlandse ondernemers die in Vietnam actief zijn gaven mij tips over zakendoen in Vietnam:

Ron Poels, Plant Director, Clean Dye

“Vietnam is al Jarenlang een economische tijger. Zal ook doorzetten want goede basis van de economie, daarom een hele goede kans voor ondernemers om in te te stappen. Maar houd wel rekening met de Vietnamese cultuur: Vietnam is Vietnam. Men regelt zaken op ‘eigen Vietnamese’ wijze, die je soms niet zou verwachten. Er geldt hier een andere cultuur van zakendoen. De overheid is sterk betrokken en het verkrijgen van de juiste papieren en vergunningen kan meer tijd en energie kosten dan in andere landen in de regio. Het is ook zeker mogelijk om dingen op een goede en correcte manier te doen, maar daar is wel wat vasthoudendheid voor nodig.”

Pavel Poskakukhin, voorzitter DBAV

“De Dutch Business Association Vietnam ondersteunt Nederlandse bedrijven die in Vietnam gevestigd zijn of daar naar toe (willen) gaan. Ik nodig daarom ondernemers uit die benieuwd zijn in zakendoen in Vietnam om met ons contact op te nemen.”

Mark Wilmink, Founder Mentor

“Bereid je goed voor op zakendoen in Vietnam, want niets is wat het lijkt. Goedkoop is hier vaak duurkoop, ook qua menskracht, kennis en grond. Een goede voorbereiding stelt je in staat optimaal te profiteren van de voordelen van het land”.

Erik Mattijssen, Managing Director, Peja Vietnam

“Ik doe al 20 jaar zaken in Vietnam. Het is een fascinerend land om zaken te doen, een van de snelst groeiende economieën van de wereld. De mensen zijn erg gemotiveerd en welwillend en je kunt er goede en betrouwbare partners vinden. Het heeft zeker een goed potentie als u een productie locatie in Azië zoekt en zal zeker ook een interessante afzet markt zijn als u wilt exporteren. Join the club!”

Madeleine van Hasselt, ReThink Plastic Vietnam

“Vietnam is een pittig land, intens, met veel ‘hustle & bustle’, maar er kan hier ook veel, als je maar wilt en daar je energie achter zet. Kortom een land met een enorme potentie. Als dat je aanspreekt, kom een keer kijken, proef het voor je zelf en ga beginnen!”

Laurens Poelhekke, CDR-International

“Wil je hier business doen, dan moet je hier ook zijn, want contacten en persoonlijke relaties zijn enorm belangrijk in Vietnam. Je kunt het niet op afstand doen. Ga er ook vanuit dat dingen langer duren dan je denkt, maar de kansen liggen hier, echter je moet ze wel zelf komen halen. De (Nederlandse) community is hier heel actief en helpt elkaar graag, dus kom vooral!”