news Published on 2 tháng bảy 2021

Btw-regels voor e-commerce in de EU

Als je met je webshop Europa wilt veroveren, krijg je met andere btw-regels te maken dan wanneer je alleen aan klanten in Nederland levert. Vanaf 1 juli 2021 gelden nieuwe btw-regels voor e-commerce. Er komt een lager drempelbedrag voor afstandsverkopen en een vernieuwde vereenvoudigde btw-aangifte via een éénloketsysteem zodat je niet in elk EU-land afzonderlijk btw moet afdragen.

In dit artikel staan de belangrijkste btw-regels uitgelegd voor Nederlandse bedrijven in de e-commerce, zoals webshops en platformen die leveren aan buitenlandse consumenten in de EU. Hieronder valt ook dropshipping. In de EU gelden voor de btw een aantal regels. Bijvoorbeeld een drempelbedrag voor de heffing van btw als je aan consumenten verkoopt in andere lidstaten en btw-registratie in het buitenland.

Regels btw in de EU

In alle landen binnen de EU wordt btw geheven. EU-landen bepalen zelf de hoogte van de btw-tarieven op producten. Welk land btw mag heffen wordt bepaald door:

 • Uit welk EU-land producten vertrekken.
 • In welk EU-land producten aankomen.
 • In welk land producten zijn geïmporteerd van buiten de EU.
 • Wie de importeur is; de leverancier, webshop of afnemer bij invoer van producten.
 • Of je levert aan andere ondernemers of aan afnemers zonder btw-nummer; consumenten.

In de praktijk

Bij verkopen en leveringen waarbij goederen vanuit Nederland verzonden worden naar consumenten in andere EU-landen geldt het 'bestemmingslandprincipe'. Dit geldt zowel voor intra-EU verkopen als voor verkopen vanuit zogenoemde 'derde landen', landen buiten de EU. Dit betekent dat jij je buitenlandse klant het btw-tarief van zijn EU-lidstaat in rekening brengt. Als het totaalbedrag van jouw buitenlandse verkopen in EU-landen jaarlijks onder de drempel van 10.000 euro blijft, mag je als Nederlandse webshop Nederlandse btw in rekening blijven brengen.

Btw 2021: regels per 1 juli

Vanaf 1 juli 2021 gelden nieuwe btw-regels in de EU voor Nederlandse ondernemers in de e-commerce. Deze nieuwe regels gelden wanneer je met je Nederlandse webshop een jaaromzet van 10.000 euro of meer behaalt met verkopen aan consumenten in EU-landen buiten Nederland. Wanneer je omzet in andere EU-landen onder de 10.000 euro per jaar blijft, dan mag je Nederlandse btw in rekening blijven brengen.

Wijzigingen

Uitvoering van dit wetsvoorstel heeft direct gevolgen voor je bedrijfsvoering door deze 3 wijzigingen:

1. Drempelbedragen verdwijnen

De drempelbedragen voor intra-EU afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land zijn vervallen. Er geldt 1 gezamenlijk drempelbedrag van 10.000 euro. Dit drempelbedrag geldt voor alle intra-EU afstandsverkopen van goederen samen met de verkoop van digitale diensten aan consumenten in de EU. Voor de tweede helft van 2021 geldt een drempelbedrag van 10.000 euro. De daaropvolgende jaren geldt een drempelbedrag van 10.000 euro per kalenderjaar.

Jaarlijks houd je zelf het drempelbedrag in de gaten. Als je over de grens van 10.000 euro gaat, bereken je vanaf dat moment het lokale btw-tarief van het land waar je particuliere klant woont. Dit geldt ook voor het jaar erop. Als je omzet in het jaar daarop minder dan 10.000 euro is, mag je weer Nederlandse btw berekenen. Als je naar het nationale tarief teruggaat heeft dit administratieve gevolgen. Je mag ook met het lokale btw-tarief blijven factureren.

Vanaf het moment dat je boven het drempelbedrag van 10.000 euro komt, breng je het btw-tarief in rekening van het EU-land waar je klant gevestigd is. Dit geldt voor de factuur waarmee je het drempelbedrag overschrijdt. Wanneer je al voor 8.000 euro aan consumenten in andere EU-landen geleverd hebt en voor 3.000 euro aan een Franse consument moet factureren, dan is de factuur van 3.000 euro belast met Franse btw.

Je buitenlandse btw-aangifte kun je op 2 manieren regelen. Je doet een lokale btw-aangifte per afzonderlijk EU-land waarin je hebt verkocht. Of je meldt je bedrijf aan voor de 'Unieregeling' binnen het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst. Je mag niet beide manieren gebruiken.

Voorbeeld éénloketsysteem

In 2022 verkoop je voor 4.000 euro goederen aan Italiaanse consumenten en voor 8.000 euro aan Belgische particuliere afnemers. De goederen worden vanuit Nederland bij je klant thuisbezorgd. Je totale omzet aan afstandsverkopen is 12.000 euro. Je overschrijdt het drempelbedrag van 10.000 euro. Op de verkopen aan Italië breng je het Italiaanse btw-tarief in rekening vanaf het moment dat je het drempelbedrag van 10.000 euro overschrijdt. Vanaf datzelfde moment bereken je op de verkoop aan je Belgische klanten het Belgische btw-tarief. De verschuldigde btw geef je aan via het éénloketsysteem en draag je af aan de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt de btw vervolgens door aan Italië en België. Je kunt ook voor een btw-registratie in Italië en België kiezen. Met deze registratie doe je vervolgens lokaal je btw-aangifte.

2. Btw-vrijstelling import tot 22 euro vervalt

De btw-vrijstelling voor invoer-btw op zendingen met een waarde tot en met 22 euro is vervallen. Hiermee creëert de EU een ‘gelijk speelveld’ voor alle verkopers binnen en buiten de EU. Bij invoer van goederen in de EU is altijd invoer-btw verschuldigd, ongeacht de waarde van de zending. Ook betaal je inklaringskosten. Dit zijn kosten die de douane of het post-of koeriersbedrijf rekent voor het afhandelen van je inklaring van geïmporteerde producten. Naast invoer-btw bestaan deze kosten bijvoorbeeld uit de douaneaangifte van goederen, opslagkosten en administratieve afhandeling. Zendingen met een waarde tot en met 150 euro blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

Wanneer je producten van buiten de EU aan klanten verkoopt die geen btw-aangifte doen, dan geef je de btw aan in het EU-land waar de goederen binnenkomen. Bijvoorbeeld wanneer je producten uit China via je webshop rechtstreeks vanuit China levert aan consumenten in België. Op deze levering moet je Belgische btw afdragen. Dit kan op een vereenvoudigde manier door het gebruik van de ‘Invoerregeling’ binnen het éénloketsysteem.

3. Platformen dragen btw af bij actieve rol

Een ondernemer is verantwoordelijk voor de btw-afdracht over producten die hij via een platform aan consumenten verkoopt. In de nieuwe btw-regels zijn de platformen verantwoordelijk voor deze btw-afdracht als het platform een ‘actieve rol’ speelt. Een actieve rol is meer dan alleen digitaal vraag en aanbod bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld bestellingen en betalingen van producten faciliteren. Het platform ondersteunt aankoop en levering van producten aan particuliere klanten en is daardoor btw verschuldigd in het land waar de klant woont. Verder geldt dat:

 • Een leverancier via het platform goederen levert aan consumenten in de EU.
 • De waarde van de goederen maximaal 150 euro is.
 • De goederen worden ingevoerd in de EU.

Is de waarde van de zending boven de 150 euro dan is het platform ook btw verschuldigd wanneer zij de levering aan een consument door een niet in de EU gevestigde ondernemer faciliteert en de goederen van de ene EU-lidstaat naar een consument in een andere lidstaat gaan.

Wanneer je een platform runt en goederen rechtstreeks laat verzenden door professionele verkopers van buiten de EU naar klanten in andere EU-landen, onderzoek dan samen met je fiscaal adviseur of je door de nieuwe regels met een grotere btw-verplichting en aansprakelijkheid te maken krijgt.

Uitzondering drempelbedrag

Voor het leveren van accijnsgoederen, zoals alcoholische dranken, geldt het drempelbedrag niet. Dit geldt ook voor nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen. Leveringen van dit soort goederen tellen niet mee voor het drempelbedrag. Bij iedere levering, ongeacht de hoogte van het bedrag, bereken je de btw van het land waar deze goederen heengaan.

Als je goederen verkoopt die onder de zogeheten margeregeling vallen, tellen deze leveringen niet mee voor het drempelbedrag. Pas je de margeregeling toe dan ben je Nederlandse btw verschuldigd aan de Belastingdienst over de winstmarge van de goederen. Je berekent geen btw aan de klant en vermeldt dit ook niet op de factuur. De btw is in je verkoopprijs inbegrepen.

Wanneer je met je activiteiten binnen de uitzonderingen valt, verandert er voor jou niets per 1 juli 2021. Het drempelbedrag geldt namelijk niet voor jou.

Eénloketsysteem

Na de wetswijziging gaat de huidige MOSS-regeling voor leveranciers van digitale diensten in de EU op in het nieuwe éénloketsysteem ofwel One Stop Shop (OSS). Wie mogen gebruikmaken van dit systeem?

 • Als gebruiker van de huidige MOSS-regeling geef je vanaf 1 juli je btw aan via het nieuwe éénloketsysteem.
 • Ook afstandsverkopen mag je via het nieuwe portaal aangeven. Kom je met beide leveringen, digitale diensten en goederen, boven het drempelbedrag uit van 10.000 euro, dan mag je via dit portaal je aangifte doen.
 • De in andere EU-landen verschuldigde btw voor levering aan consumenten kun je via de OSS-portal van de Nederlandse Belastingdienst aangeven. Dit doe je met een aanmelding voor de 'Unieregeling'. Je hebt dan geen btw-registratie in andere EU-landen nodig.
 • Dienstverrichters mogen ook btw via de ‘Unieregeling’ in het OSS-portal aangeven. Een Nederlandse schilder die bijvoorbeeld een huis schildert in de Belgische Ardennen van een consument berekent Belgische btw op deze dienstverlening. Waarschijnlijk heeft de schilder al een Belgische btw-registratie en verzorgt hij lokaal de aangifte. Hij kan ervoor kiezen deze aangifte via het éénloketsysteem te doen. Wanneer de schilder voor het nieuwe systeem kiest, moet hij zijn Belgische btw-nummer eerst de-registeren. Als de schilder zijn Belgische btw-nummer voor andere omzetbelasting gerelateerde zaken nodig heeft, bijvoorbeeld voor de aftrek van voorbelasting, kan hij het nummer ook behouden. Afgedragen btw in België kan hij niet via het éénloketsysteem terugvragen. Hiervoor moet hij dan een apart verzoek voor teruggaaf bij de Nederlandse Belastingdienst indienen. Dan is het verzorgen van een lokale aangifte handiger. Dit scheelt administratieve handelingen.
 • Bedrijven die producten van buiten de EU aan consumenten in een ander EU-land verkopen en rechtstreeks laten afleveren, kunnen het OSS-portal gebruiken. Dit kan met de ‘Invoerregeling’ binnen het portal.
 • De Nederlandse Belastingdienst regelt dat de via het OSS-portal aangegeven btw bij het juiste EU-land terechtkomt.

Opslag goederen

Wanneer je goederen voor je webshop in een magazijn in een ander EU-land opslaat heb je een btw-nummer van dat EU-land nodig. De door jou geleverde goederen vanuit het buitenlandse magazijn zijn belast met lokale btw. Ze worden vanuit dat land geleverd en je kunt je btw dan niet via de Nederlandse OSS-portal aangeven. Je doet btw-aangifte in het betreffende EU-land.

Voorbeeld

Je maakt gebruik van de 'fulfilmentservice' van Amazon in Duitsland. Dit betekent dat Amazon het hele proces van orderafhandeling regelt. Je hebt dan lokaal een voorraad producten in Duitsland liggen. Amazon vraagt je hiervoor om een Duits btw-nummer. Als je Duitse voorraad alleen geleverd wordt aan Duitse consumenten is er geen sprake van afstandsverkopen. Dit is een lokale verzending en verwerk je in de lokale Duitse btw-aangifte. De verkopen aan Amazon zijn een B2B-transactie en geen afstandsverkoop.

Voor je afstandsverkopen vanuit Nederland naar consumenten in andere EU-lidstaten maak je een keuze; doe je lokaal aangifte en kies je voor een lokale registratie in de betreffende landen of kies je voor het gebruik van het éénloketsysteem (OSS).

Als je kiest voor het éénloketsysteem geef je daar al je afstandsverkopen aan buitenlandse consumenten in andere EU-landen aan. Je registratie in Duitsland voor bijvoorbeeld B2B-leveringen en nationale transacties zit het gebruik van OSS niet in de weg. Het Duitse btw-nummer gebruik je voor andere omzetbelasting-gerelateerde zaken.

Btw en KOR

Wanneer je van de kleineondernemersregeling (KOR) gebruikmaakt, heb je een jaarlijkse omzet van minder dan 20.000 euro. Door je deelname aan de KOR heb je btw-vrijstelling. Wanneer je met je webshop de drempel van 10.000 euro aan omzet in andere EU-lidstaten dan Nederland overschrijdt, word je btw-plichtig in de betreffende EU-lidstaten. Op dat moment gelden de btw-regels van de EU-lidstaat van je consument. De Nederlandse KOR is dan niet langer van toepassing.

Over deze omzet moet je lokaal aangifte doen. Je kunt je aanmelden voor de 'Unieregeling' binnen het éénloketsysteem of je registreert je lokaal voor de btw en doet lokaal aangifte. Wanneer je bijvoorbeeld ook in het betreffende land inkoopt met lokale btw, kan dit voordeliger zijn. De betaalde btw kun je dan direct in je aangifte verrekenen. De omzet waarover je lokaal aangifte doet in een ander EU-land telt niet mee voor de KOR. Je kunt de KOR blijven toepassen totdat je een omzet van 20.000 euro in Nederland bereikt.

Als je jaarlijks met je buitenlandse omzet in de EU onder de 10.000 euro blijft en deze omzet samen met je Nederlandse omzet niet meer dan 20.000 euro is, mag je gewoon onder de KOR blijven werken. Je berekent dan geen btw en geeft ook geen btw aan.

Douanewetgeving e-commerce-zendingen

De douanewetgeving voor e-commerce-zendingen is veranderd. Voor alle zendingen met een waarde tot 150 euro is een elektronische aangifte ten invoer verplicht. Daarnaast zijn er voor deze kleine zendingen 2 nieuwe regelingen:

 1. Leveranciers die rechtstreeks goederen leveren vanuit landen buiten de EU kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van de 'Invoerregeling' binnen het OSS-portal. Met deze Invoerregeling doet een leverancier maandelijks btw-aangifte in 1 EU-land. Deze regeling geldt alleen voor zendingen met een waarde tot 150 euro. In plaats van invoer-btw draagt de leverancier via het éénloketsysteem direct de btw af die van toepassing is in het land van bestemming. Je klant betaalt de lokale btw op het aankoopmoment in je webshop. Wanneer je gebruikmaakt van de ‘Invoerregeling’ binnen het OSS krijg je hiervoor een ‘invoer one-stop-shop nummer’, een invoer OSS-nummer (IOSS). Derde partijen, zoals post- en koeriersbedrijven, mogen jouw IOSS-nummer gebruiken voor de invoeraangifte bij de douane.
 2. Voor bijvoorbeeld douane-agenten, vervoers- en postbedrijven geldt een andere regeling als bedrijven de Invoerregeling niet gebruiken. De douane aan de EU-grens schat in dit geval de waarde van de goederenzending. Bedrijven innen de verschuldigde btw direct bij de consument. Maandelijks rapporteren zij de verschuldigde invoer-btw en dragen dit af via een elektronische aangifte. Dit geldt alleen bij zendingen met een waarde tot 150 euro.

De waarde tot 150 euro geldt per zending en is exclusief btw. Wanneer je per zending meerdere producten levert aan dezelfde consument, dan tel je de waarde van deze goederen bij elkaar op. Als de vracht- en verzekeringskosten apart op de factuur vermeld staan, zijn deze niet in de prijs inbegrepen. Je neemt deze kosten dan niet mee in de waardebepaling van de 150 euro.

Invoering nieuwe regels

Het éénloketsysteem, ofwel OSS, bestaat uit 3 vrijwillige regelingen:

 1. De ‘Unieregeling’ voor in de EU gevestigde bedrijven met ten minste 1 vestiging in een EU-land. Deze regeling geldt voor intra-EU afstandsverkopen en dienstverrichtingen.
 2. De ‘niet-Unieregeling’ voor buiten de EU gevestigde bedrijven zonder vestiging in de EU. Deze regeling geldt voor dienstverrichtingen.
 3. De ‘Invoerregeling’ voor afstandsverkopen van niet EU-goederen met een waarde van maximaal 150 euro.

De Belastingdienst ondersteunt het éénloketsysteem met een tijdelijk ingericht ‘ noodspoor’. Dit betekent dat je bovengenoemde regelingen kunt gebruiken, waarbij enkele beperkingen gelden:

 • Gegevens worden deels handmatig verwerkt. Dit verhoogt de kans op fouten.
 • Aangiften en aanmeldingen hebben een langere doorlooptijd.
 • Handmatige verwerking kan onvolledige uitwisseling van informatie met andere EU-landen tot gevolg hebben. De Belastingdienst geeft aan dat eventuele vertragingen, veroorzaakt door het systeem, in de btw-afdracht naar het andere EU-land geen gevolgen hebben. Een vertraging levert je bijvoorbeeld geen boete vanuit het andere EU-land op.
 • Een aangifte via je softwarepakket, ook wel system-to-system genoemd, kan niet binnen het noodspoor.

Gebruik van het éénloketsysteem

 • Je aangifte en aanmelding voor de genoemde regelingen verloopt via Mijn Belastingdienst Zakelijk, tabblad EU-btw éénloketsysteem.
 • Voor je aanmelding en aangifte heb je eHerkenning, niveau 3 nodig. Wanneer je een eenmanszaak hebt, kun je DigiD gebruiken. Je meldt je apart voor iedere regeling aan. Bij iedere aanvraag voer je dezelfde NAW-gegevens in.
 • Aanmelden voor de 'Unieregeling' en 'Invoerregeling' kan op ieder moment. Je kunt per direct gebruikmaken van een van de regelingen.
 • Wanneer je gebruikmaakt van de Invoerregeling verzorg je een maandelijkse aangifte binnen het systeem.
 • Bij het gebruikmaken van de Unieregeling doe je een kwartaalaangifte.

Naast je buitenlandse btw-aangifte doe je ook je ‘normale’ btw-aangifte voor je Nederlandse omzet. Afhankelijk van welke regeling je gebruikt, doe je meerdere btw-aangiftes die per tijdvak kunnen verschillen.

Aanvragen eHerkenning

Als je nog geen eHerkenning hebt voor je bedrijf, vraag deze dan op tijd aan. Wanneer je een eH3-inlogmiddel aanschaft voor je aanmelding voor het nieuwe OSS-portaal dan kun je mogelijk aanspraak maken op de ‘Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst’. Als je recht hebt op de regeling bedraagt de compensatie 24,20 euro inclusief btw per jaar.

Kom in actie

Het drempelbedrag van 10.000 euro is veel lager dan de drempelbedragen die je per EU-land gewend was. Hierdoor ben je eerder btw in een ander EU-land verschuldigd. Dit heeft gevolgen voor je bedrijfsvoering. Kom in actie als het drempelbedrag in zicht komt.

 • Breng in kaart in welke landen je klanten wonen, hoeveel omzet je in welk EU-land behaalt en welk btw-tarief van toepassing is. In de nieuwe regelgeving ben je zelf verantwoordelijk voor het bepalen van het juiste tarief en de aangifte van de juiste bedragen binnen het éénloketsysteem.
 • EU-landen hanteren verschillende btw-tarieven. Dit heeft gevolgen voor je productprijs per land. Maak aanpassingen in je ERP-systeem voor een juiste administratie en facturatie.
 • Ga na hoe je de verschillende productprijzen in je webshop toont. Bij een bezoek aan je webshop wil je klant een juiste prijs inclusief btw zien. Dit kan bijvoorbeeld op basis van de locatie of ingevoerde adresgegevens van je buitenlandse klant. Overleg met je boekhouder of leverancier van het systeem welke mogelijkheden je hiervoor hebt.
 • Bepaal of je gebruikmaakt van een van de vrijwillige regelingen of kiest voor een lokale btw-registratie in de afzonderlijke EU-landen.

In dit artikel is het advies verwerkt van Raymond Feen, eigenaar van ALLVAT. Dit bedrijf is gespecialiseerd in btw bij internationaal zakendoen.

Bron: KVK.