Membership Directory - Corporate

Van Xuan FMCG Investment

About

Company Website Address: https://vanxuanfmcg.com.vn/
Write a short intro about your business: Vạn Xuân FMCG Investment (VXH) được thành lập vào 8/2017, hoạt động chính trong các lĩnh vực: Sản xuất, phân phối sản phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Members

Global Marketing Manager